top of page

   ÇOCUK KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI-LARİNGOLOJİ

​Çocukluk döneminde sık görülen Geniz eti ve bademcik problemlerine yaklaşım. Özellikle bebeklik döneminde görülen solunum problemleri Çocuk Kulak Burun Boğaz Uzmanlarının özel ilgi alanını oluşturmaktadır. Bunun dışında nadir görülen ve boyunda şişlik ile karakterize konjenital anomaliler de çocuk KBB uzmanlarının tedavi spektrumlarında yer almaktadır.

  • Geniz eti ve Bademcik Problemleri

  • Hava Yolu Sorunları

  • Laringomalazi ve Subglottik Stenoz

  • Tiroglossal Duktus Kisti

  • Brankiyel Yarık Kistikleri-Fistülleri

  • Ses problemleri ve cerrahileri

bottom of page